Yasuki Kosaku

Courtier

Description:
Bio:

Location: Mura Sabishii Toshi

A proud man who will go out of his way to upstage Crane Yasuki, especially since the Third Yasuki War began.

Yasuki Kosaku

The Crane Game pwtcowboy