Yasuki Jinn-Kuen

Daimyo of the Yasuki family

Description:
Bio:

A negotiator almost without equal. He was responsible for taking Hida Kuon’s request for terms to Doji Domotai.

Yasuki Jinn-Kuen

The Crane Game pwtcowboy